Usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię to kompleksowa i rzetelna pomoc prawna.

Wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność należą do standardów działania prawników tworzących naszą Kancelarię. Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, iż sprawę prowadzić będzie doświadczony prawnik posiadający tytuł adwokata lub radcy prawnego. Świadczymy w szczególności usługi w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, prawa transportowego, prawa karnego i wykroczeń. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze oraz udzielamy kompleksowej pomocy organizacjom pozarządowym.