Nieruchomości 

Usługi Kancelarii w zakresie dotyczącym nieruchomości obejmują w szczególności:

  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości
  • prowadzenie postępowań o zasiedzenie, uwłaszczenie
  • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości
  • doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy
  • reprezentację przed sądem wieczystoksięgowym, organami administracji
  • reprezentację w sprawach o ochronę własności i ochronę posiadania
  • dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, służebości gruntowej
  • ustanowienie służebności osobistej, gruntowej, przesyłu.