Obrót gospodarczy 
Usługi Kancelarii w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców obejmują w szczególności:
  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych (pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów, pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa np. przygotowywanie stosownych uchwał organów Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji)
  • negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja umów handlowych, wprowadzanie zmian w umowach, statutach spółek; zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym
  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności (podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym – mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności)
  • opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego
  • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych (obejmująca także zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym) i innych przedsiębiorców, a także fundacji, stowarzyszeń (m. in.: sporządzanie umów i statutów spółek, a także regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami)
  • pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych i naprawczych.