Odszkodowania 

Usługi Kancelarii w zakresie dotyczącym odszkodowań obejmują w szczególności:

  • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe: w mieniu, szkody komunikacyjne, w rolnictwie
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za szkody na osobie
  • dochodzenie roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości
  • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i wynagrodzeń od przedsiębiorstw przesyłowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) za słupy oraz inne urządzenia
  • reprezentację poszkodowanych przed firmami ubezpieczeniowymi, sądami powszechnymi.