Organizacje pozarządowe 

Usługi Kancelarii w zakresie obsługi prawnej organizacji pozarządowych obejmują w szczególności:

  • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności statutów, regulaminów, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  • obsługa organów statutowych organizacji pozarządowych; doradztwo prawne w zakresie zmian organizacyjnych oraz funkcjonowania organizacji pozarządowej
  • doradztwo w procesie uzyskiwania przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego
  • sporządzanie projektów uchwał organów organizacji pozarządowych
  • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego
  • reprezentowanie organizacji pozarządowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach
  • sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów
  • obsługa przekształceń organizacji pozarządowych (łączenie, podział, zmiana formy), likwidację organizacji pozarządowych.