Prawo administracyjne 

Usługi Kancelarii w zakresie prawa administracyjunego obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym
  • pomoc prawną w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym
  • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym
  • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.