Prawo cywilne i rodzinne 

Usługi Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego obejmują w szczególności:

  • prowadzenie spraw o zapłatę, o ustalenie, o ochronę dóbr osobistych
  • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki
  • reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tytułu rękojmi i gwarancji
  • reprezentację w toku postępowania ugodowego
  • reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego
  • doradztwo prawne oraz reprezentowanie w toku postępowania rodzinnego i opiekuńczego, w tym o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie rozdzielności majątkowej.