Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 

Usługi Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
  • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
  • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy
  • świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego,
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy
  • reprezentację w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym
  • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.