Prawo transportowe 

Usługi Kancelarii w zakresie prawa transportowego obejmują w szczególności:

  • obsługę postępowań reklamacyjnych
  • doradztwo w zakresie prawa pracy w związku z prowadzeniem działalności transportowej, w szczególności w zakresie czasu pracy kierowców
  • reprezentację przedsiębiorstw transportowych przed urzędami państwowymi, samorządowymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi
  • dochodzenie roszczeń związanych z usługami transportowymi
  • pomoc prawną przy likwidacji szkód transportowych.