Formy współpracy

Prowadzona przez nas kancelaria prawna zawsze na pierwszym miejscu stawia interes Klienta.

Oferowane formy współpracy staramy się dopasować do Państwa indywidualnych potrzeb. W przypadku klientów indywidulanych pomoc prawna udzielana jest doraźnie przez adwokata lub radcę prawnego, najczęściej w postaci porady prawnej lub reprezentacji w postępowaniu sądowym. Do przedsiębiorców i spółek kierujemy ofertę stałej obsługi prawnej, która zapewnia bieżącą pieczę nad prawnym aspektem działalności Klienta. Organizacjom pozarządowym polecamy korzystanie z abonamentów prawniczych, gwarantujących dostęp do rzetelnych opinii prawnych lub porad. Jedną z proponowanych przez Nas form współpracy są dyżury prawnika w siedzibie klienta, które pełni zatrudniony w Kancelarii adwokat lub radca prawny. Naszym klientom oferujemy również usługi w zakresie windykacji wierzytelności na preferencyjnych warunkach.
Stała obsługa prawna

Stała obsługa obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta w indywidualnie ustalonym zakresie, który może obejmować:

 • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych,
 • ogólny nadzór nad prawidłowością prawnych aspektów prowadzonej działalności,
 • czynności windykacyjne,
 • czynności doradcze,
 • zapewnienie pomocy prawnej w toczących się postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, podatkowych,
 • dyżur w siedzibie Klienta.
 

Szczegółowe warunki współpracy w ramach stałej obsługi prawnej, a w szczególności: sposoby komunikacji, forma i czas realizacji zleceń czy dyżury w siedzibie klienta ustalamy indywidualnie z Klientem.

Dowiedz się więcej

Pomoc doraźna

Pomoc doraźna obejmuje realizację jednorazowych zleceń dla Klientów i może mieć formę:

 • jednorazowej porady prawnej,
 • sporządzenia opinii prawnej,
 • sporządzenia umowy,
 • reprezentacji na etapie przedsądowym, w postępowaniach sądowych i
 • egzekucyjnych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych,
 • pomocy w negocjacjach,
 • pomocy w innych czynnościach zleconych przez Klienta.
 
Dowiedz się więcej

Windykacja należności


W ramach tej formy współpracy Kancelaria podejmuje się dochodzenia należności od dłużników w ramach stałej umowy o windykację bądź w jednostkowych sprawach. Usługa windykacji należności realizowana jest przez Kancelarię w następujących etapach:

 • windykacja przesądowa,
 • windykacja w toku postępowania sądowego,
 • windykacja w toku postępowania egzekucyjnego,
 • windykacja w toku postępowania upadłościowego.
 
Dowiedz się więcej

Abonament


W ramach tej formy współpracy zapewniona zostanie gotowość Kancelarii do świadczenia pomocy prawnej w ramach miesięcznego abonamentu. W zależności od potrzeb Klienta, istnieje możliwość wyboru zakresu świadczonych przez Kancelarię usług, poprzez wykupienie odpowiedniego pakietu usług:basic
4 konsultacje lub porady prawne z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności Klienta w formie telefonicznej lub e – mailowej, 1 opinia prawna do 4 stron A4, 5 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta,

standard
8 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności Klienta w formie telefonicznej lub e – mailowej, 2 opinie prawne do 4 stron A4 każda, 5 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta, weryfikacja bądź sporządzenie 2 umów cywilnoprawnych do 4 stron A4 każda,


premium
15 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności Klienta w formie telefonicznej lub e – mailowej, 2 opinie prawne do 4 stron A4 każda, 10 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta, weryfikacja bądź sporządzenie 2 umów cywilnoprawnych do 4 stron A4 każda, 1 pismo procesowe, administracyjne lub wniosek do 4 stron A4,
prestige
20 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności Klienta w formie telefonicznej lub e – mailowej, 3 opinie prawne do 4 stron A4 każda, 15 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta, weryfikacja bądź sporządzenie 4 umów cywilnoprawnych do 4 stron A4 każda, 3 pisma procesowe, administracyjne lub wnioski do 4 stron A4, obsługa spraw w KRS.