Doraźna pomoc prawna


Rębowski&Kosela realizuje usługi zarówno w postaci stałego doradztwa oraz rozwiązywania bieżących problemów, jak i poprzez doraźną pomoc. Tego rodzaju obsługa zazwyczaj odbywa się jednorazowo, spowodowana nagłym pojawieniem się problemu o charakterze np. sądowym lub egzekucyjnym. Ta forma jest proponowana zarówno Klientom indywidualnym, jak i niewielkim działalnościom gospodarczym bądź organizacją non-profit oraz pozarządowym.Kancelaria prawna Rębowski&Kosela dopasowuje formę komunikacji, czas realizacji zlecenia oraz sposób jego wykonania do oczekiwań Klientów. Radca oraz adwokat zapewniają wspólnie bądź osobno doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz dostępnych możliwości rozwiązania problematycznych sytuacji. Usługi realizowane są bezpośrednio w biurze kancelarii w Łodzi, po odpowiednim ustaleniu terminu spotkania. Jednak istnieje także możliwość dokonania dyżuru w siedzibie Klienta, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Doraźna pomoc prawna obejmuje także takie czynności realizowane przez adwokata i radcę, jak udzielenie jednorazowej porady bądź sporządzenie oficjalnej opinii. Może ona zostać wykorzystana w celu interpretacji przepisów normatywnych, przedstawiać analizę i kwalifikację stanu faktycznego w świetle obowiązujących ustaw bądź służyć jako materiał prezentujący możliwe rozwiązania sytuacji, np. podczas nabycia spółki bądź sporządzania intercyzy.

Doraźna, jednorazowa obsługa prawna dotyczy także sporządzenia umów, nie wymagających obecności notariusza, czyli dokumentów, które nie muszą mieć postaci aktu notarialnego. Ponadto w razie potrzeby świadczona jest przez adwokata i radcę reprezentacja Klienta zarówno podczas postępowań administracyjnych, egzekucyjnych, sądowych oraz sądowo-administracyjnych, jak i jeszcze na etapie przedsądowym. Ta sama pomoc może zostać również zrealizowana w trakcie prowadzonych negocjacji dotyczących przykładowo podziału majątku bądź połączenia spółek.

Oferowane są również inne czynności realizowane przez kancelarię Rębowski&Kosela w ramach doraźnej obsługi prawnej, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientami.