Windykacja należności


Dochodzenie wierzytelności od dłużników realizowane jest przez kancelarię Rębowski&Kosela w Łodzi zarówno w postaci doraźnej, jednorazowej pomocy, jak i w ramach stałej współpracy. Obsługa jest proponowana zarówno Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom gospodarczym, organizacjom non-profit oraz organizacjom pozarządowym. W zależności od formy współpracy oraz potrzeb Klientów zostaną przygotowane najodpowiedniejsze czynności windykacyjne, umożliwiające przykładowo pozyskanie zapłaty za wykonaną usługę bądź sprzedane produkty.


Zakres prowadzonych prac jest indywidualnie ustalany z naszymi Klientami - może on obejmować wyłącznie udzielenie porady oraz sporządzenie opinii prawnej, które następnie posłużą w prowadzonych postępowaniach oraz innego rodzaju działaniach przedsądowych. Może zostać także wspólnie przygotowane wezwanie do zapłaty oraz bezpośredni kontakt z dłużnikiem, wraz z możliwością reprezentacji Klienta w czasie negocjacji. Świadczone są także usługi doradcze na wszystkich etapach realizacji czynności windykacyjnych. Obsługa prawna w zakresie odzyskiwania wierzytelności obejmuje również wsparcie oraz reprezentację Klienta na etapie windykacji w toku postępowania egzekucyjnego, upadłościowego oraz sądowego, a także jeszcze na etapie przedsądowym. W ten sposób istnieje możliwość wyegzekwowania zarówno wspomnianej zapłaty za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę, ale również odsetki za opóźnienie w przekazaniu należności. Kancelaria prawna Rębowski&Kosela dopasowuje sposób realizacji czynności windykacyjnych do problemu, w którym znalazł się Klient. Dotyczy to również czasu, w którym zostanie wykonane zlecenie oraz miejsca, gdzie adwokat i radca będzie świadczyć swoje usługi. Spotkanie może odbyć się w biurze kancelarii bądź w postaci dyżuru bezpośrednio w siedzibie Klienta. Obsługa prawna odbywa się w Łodzi, jednak przyjmowani są także Klienci z okolicznych miast. Wystarczy umówić się na dogodny termin, korzystając z formularza kontaktowego bądź poprzez telefon lub wiadomość mailem.